Hvem er jeg?

Når jeg laver denne hjemmeside, er det ikke for at promovere mig selv, for jeg er ikke sandheden, men kun en, som kan pege på sandheden.

Dog kan det, når du læser ordene på denne hjemmeside, være væsentligt for dig at spørge. Er denne forfatter blot en falsk profet?

For at vide det, skal du i følge Jesus se på de frugter, som jeg bærer. De handlinger, som jeg gør, skal altså vise, at Guds retfærdighed lever i mig. Kun, hvis det er tilfældet, kan Guds sandhed leve i mig.

“v15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. v16 På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? v17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. v18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. v19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. v20 I kan altså kende dem på deres frugter.” (Matthæusevangeliet kap 7)

Se det kan du faktisk ikke i sandhed vide, hvis du ikke kender mig, og ikke har set, hvordan jeg handler i mit liv.

Men hvem er jeg så?

Jeg hedder Benny, blev født i 1977 og bor i Aalborg. Jeg blev gift i 2006 og har 3 drenge, 2 i folkeskolealderen og en lidt ældre. Jeg arbejder som elektriker.

Jeg blev døbt som barn, men tog først som voksen et selvstændigt trosvalg og blev døbt igen på min egen bekendelse. Dog lærte jeg først omvendelsen at kende for nogle år siden og begyndte først der rigtig at opleve åndens ledelse. Dette har også fået mig til at sætte spørgsmål ved meget af det, som undervises i alle de organiserede kirker, da jeg blev klar over, at jo mere organiseret en kirke bliver, jo mindre ledt af Gud bliver den. Organiseringen kan enten være omkring en eller flere stærke personligheder eller omkring kirkesamfunds teologiske traditioner. Begge ting fører til, at kirker bliver mere menneskeledte end Gudsledte. Det er derfor kommet til at ligge dybt i mig, at jeg ikke kan lære mennesker at kende Gud. Jeg kan kun være et vidnesbyrd om, at Gud Han lever i mig, og bede til Herren om, at Han må vække en længsel i hjerterne på de, som er kaldet til at følge Ham.

Jeg ved dog ikke, hvem han kalder og i sidste ende har udvalgt. Derfor må jeg villigt og ydmygt være et redskab for Hans vilje, så Hans kærlighed til verden kan komme til udtryk igennem mig.

Jeg kan altså aldrig rose mig af antallet af mennesker, jeg fører til Herren, for det er ikke mig, som gør det, men udelukkende Guds fortjeneste.

Hvis jeg begynder at rose mig selv, så er jeg allerede på vej til at gå ned af den vej af hovmod, som jeg ser mange kirker og præster vandre ned af i dag.

Så hvem jeg mest er eller af hele mit hjerte ønsker at være, er en ydmyg tjener for min Herre og Frelser Jesus Kristus.

Selv med disse ord, kender du dog ikke de frugter, jeg bærer, så tag hvert ord, jeg skriver, og spørg Jesus, om det er fra Ham.