Den Store Skøge

Den Store Skøge Babylon er et mysterium, men Gud vil også løse det for de, som søger Ham.
Her må jeg sige, at jeg blot kan pege på det, jeg ser, og så må du bede Herren om vished.
Hvordan beskrives skøgen i Johannes Åbenbaring Kap 17?
– Hun sidder ved de vældige vande.
– Hun drev utugt med jorden konger.
– Hun sidder på et skarlagenrød dyr.
– Hun er klædt i purpur og skarlagen.
– Pyntet med guld, ædelsten og perler.
– På panden står “Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder.”
– Kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod.
– De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på, og de er syv konger.
– De vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål.
– Og kvinden, du har set, er DEN STORE BY, som har herredømmet over jordens konger.

Mange af disse beskrivelser kunne måske godt pege på den Katolske kirke og Rom.
De vældige vande er folk, skare, folkeslag og tungemål, og den katolske kirke har bredt sig over hele verden.
Farverne purpur og skarlagen er også farver, som man ser i de katolske kardinalers klædning.
Den katolske kirke har samlet til sig af verdens rigdomme og dræbt mange som kættere. Ja de udraderede de første kirker, som ikke ville underlægge sig Roms doktriner.
Rom er også en by, der ligger på 7 bakker.
Meget kunne pege på Rom som Babylon.

Men er der noget, som peger en anden retning?

Vi kunne starte med at opdage, at også Jerusalem ligger på 7 bakker / bjerge.
Hvis man ser på tiden, da Salomo var konge over det samlede Israel, og han regerede fra Jerusalem, vil du kunne læse om en by, der var et handelscentrum og et magtcentrum i hele Mellemøsten. Byen havde fred på alle sider og var fyldt med ufattelig rigdom. Alle de varer, som beskrives omkring Babylon, er varer, som er nævnt i forbindelse med Salomos Jerusalem.

Salomo havde et tæt samarbejde med Tyrus konge Huram og se her, hvad han rekvirerede:

” v6 Send mig derfor en mand, der er kyndig i at arbejde i guld, sølv, bronze, jern, rødt purpur, karmin og blåt purpur, og som har forstand på gravering; han skal arbejde sammen med de kyndige, jeg har hos mig i Juda og Jerusalem, som min far David skaffede. v7 Og send mig cedertræ, enebærtræ og almug-træ fra Libanon, for jeg ved, at dine folk har forstand på skovhugst i Libanon. Mine folk skal arbejde sammen med dine folk v8 om at skaffe træ i store mængder, for det hus, jeg vil bygge, skal være stort og vidunderligt.” (2 Krønikebog kap 2)

Salomo byggede et vildt udsmykket tempel for Gud i Jerusalem, men på trods af alle Salomos gerninger, var han en utro konge, som ikke holdt Guds pagt.
Jerusalem skulle have været en hellig hustru for Gud, men blev i stedet en overpyntet skøge. Det kan du læse om hos mange af profeterne, f.eks. Esajas, Jeremias og særligt Ezekiel.

Ezekiel beskriver Jerusalem’s vej fra at være Guds udvalgte hustru til at være en skøge:

“v8 Da jeg kom forbi dig og så, at din tid var inde, tiden til elskov, bredte jeg min kappe over dig og dækkede dit køn. Jeg gav dig min ed og indgik en pagt med dig, så du blev min, siger Gud Herren. v9 Jeg vaskede dig, skyllede blodet af dig og salvede dig med olie. v10 Jeg klædte dig i broget tøj, gav dig sandaler af delfinskind på fødderne, bandt et skærf af fint linned om dig og dækkede dit hoved med et finvævet slør. v11 Jeg gav dig smykker, ringe på armene og kæde om halsen. v12 Jeg gav dig næsering og øreringe og satte en prægtig krone på dit hoved. v13 Du smykkede dig med guld og sølv, du var klædt i fint linned, finvævet slør og broget tøj, din føde var finmel, honning og olie. Du blev meget smuk, du fik kongelig værdighed. v14 Blandt folkene fik du ry for din skønhed, som var fuldendt ved al den pragt, jeg havde iført dig, siger Gud Herren.
v15 Men i tillid til din skønhed og dit ry gav du dig til at hore. Med dit hor overøste du enhver, der kom forbi, og du blev hans. v16 Af dine klæder lavede du spraglede offerhøje og horede på dem. Du gik ind til ham, og du blev hans. v17 Af de prægtige smykker af guld og sølv, som jeg havde givet dig, lavede du figurer af mænd og horede med dem. v18 Du hyllede dem i dine brogede klæder og satte min olie og røgelse frem til dem. v19 Den mad, jeg havde givet dig, finmelet, olien og honningen, jeg havde givet dig at spise, satte du frem til dem, en liflig duft. Sådan gik det for sig, siger Gud Herren. v20 De sønner og døtre, du havde født mig, ofrede du til dem, så de kunne spise dem. Var det ikke nok, at du horede? v21 Behøvede du også at slagte og ofre mine sønner til dem?” (Ezekiels bog kap 16)

Ezekiel får senere følgende ord fra Gud:
“v1 Herrens ord kom til mig: v2 Menneske, der var to kvinder, der var døtre af samme mor. v3 De horede i Egypten; da de var unge, horede de. Der klemte man deres bryster, tog dem på deres jomfrubryster. v4 Den ældste hed Ohola, og hendes søster hed Oholiba. De blev mine og fødte sønner og døtre.
Ohola er navnet for Samaria og Oholiba for Jerusalem.
v5 Men Ohola, der var gift med mig, horede. Hun brændte af begær efter sine elskere, efter assyrerne, krigere v6 klædt i purpur, statholdere og fyrster, alle sammen flotte unge mænd, ryttere højt til hest. v7 Hun gav sig hen til dem i hor, til alle de fornemme assyrere. Ved alle dem, hun begærede, ved alle deres møgguder, blev hun uren. v8 Hun fremturede i sit hor, som hun var begyndt på i Egypten – i hendes ungdom havde de ligget med hende, taget hende på hendes jomfrubryster og overøst hende med hor – v9 derfor gav jeg hende i hænderne på hendes elskere, assyrerne, dem hun havde begæret. v10 De blottede hendes køn, hendes sønner og døtre tog de, og hende selv dræbte de med sværd. Hun kom i vanry blandt kvinder. Sådan fældede de dommen over hende.
v11 Det så hendes søster Oholiba. Alligevel blev hendes begær endnu større, og hun horede endnu mere end Ohola. v12 Hun brændte af begær efter assyrerne, statholdere og fyrster, fuldt rustede krigere, ryttere højt til hest, alle sammen flotte unge mænd, v13 og jeg så, at hun blev uren. “
(Ezekiels bog kap 23)

Disse vers tegner for mig et tydeligt billede af Jerusalems adfærd, men Johannes Åbenbaring giver i mine øjne et helt klart svar på, at skøgen Babylon er Jerusalem.
Læg mærke til, at Babylon bliver betegnet som DEN STORE BY. Tidligere er DEN STORE BY også nævnt i forbindelse med de to vidner.

“v7 Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. v8 Og deres lig skal ligge på gaden i DEN STORE BY, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. ” (Johannes Åbenbaring Kap 11)

Hvis Jerusalem er Den store skøge, hvad så med den katolske kirke, der jo også har opført sig skøgeagtigt igennem tiderne?

Her ser jeg, at Jerusalem er Den store skøge, men hun også bliver betegnet som “moder til skøgerne og jordens afskyeligheder”.(Johannes Åbenbaring 17:5) En af de skøger, som hun er mor til, er Den katolske kirke. Det er dog ikke hendes eneste datter. Den protestantiske kirke er ikke mindre skøgeagtig i mine øjne. I dag er den fyldt med selvhævdende præster, der ikke taler omvendelse, eller kan blive enige om, hvad sandheden er. Mange store protestantiske kirker drives som virksomheder. De fleste fylder kirkerne med verdens tankegang og kultur. De tror endda, at de skal lave politiske debatter i kirkerne.

Så det jeg ser, som et billede af den åndelige virkelighed, er, at Den store skøge er Jerusalem, mens hendes døtre er den katolske kirke og den protestantiske kirke for slet ikke at tale om andre skøger, som mormoner, Jehovas vidner eller den Ortodokse kirke i Rusland.