Guds kirke har aldrig været splittet

Følg Herren og ikke præster. Dette bud er nok det vigtigste at forstå i dag, hvor der er så mange etablerede kirkesamfund, der hver har deres egen teologi, som præster i de enkelte kirker skal være indforstået med at følge. Guds kirke har aldrig været hverken katolsk eller protestantisk. Guds kirke har altid bestået af de enkelte mennesker, der hver især er blevet kaldet til at følge Herren med nidkærhed. Søge efter Herrens stemme ligesom Elias, der fandt den i den sagte susen.

“Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. v12 Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. v13 Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme: »Hvad vil du her, Elias?« ” (Første Kongebog 19:11-14)

Netop derfor har Guds kirke aldrig været splittet, og er det heller ikke i dag, for de, som i sandhed hører Jesu Ånds stemme, følger alle den samme sandhed. De, som er en del af kirken og er hans brud, er de hellige, som bærer Hans frugter og retfærdige gerninger.

“lad os glæde os og juble og lovprise ham,
for nu skal Lammets bryllup stå,
og hans brud har gjort sig rede,
v8 hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder

– for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.”
(Johannes Åbenbaring 19:7-8)

Lad dig ikke bedrage til at tro, at præster kan frelse ved at bede en bøn i slutningen af en gudstjeneste. Det er et ritual, som kirker har opfundet, som ikke har belæg i skriften.
Det er Gud, der kalder, det er Gud, der udvælger, og det er Gud, der frelser. Det gør Han, hvis du omvender dig og lydigt begynder at følge Ham. Det vil sige, at det ikke er et kirkefællesskab eller præsteskab, du skal følge, men Herren selv.