Vil du se din skaber?

Jesus siger i Mathæus 5:8 “Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”
I Johannes Åbenbaring 21:27 står i forhold til det nye Jerusalem, hvori Gud vil tage sæde på den nye jord.
“Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog.”
Altså vil kun de, som helliger sig og er rene af hjertet komme ind i denne by og se Gud. Hvilken fantastisk ære og oplevelse det må være at se sin egen skaber.
Samfundet satte regler op for, at vi skulle mindske smittespredningen af Covid-19. Da danskerne begyndte at se konsekvenserne i andre lande, som ikke havde haft disse regler, blev de gode til at følge dem. Da frygten for virussen begyndte at aftage, begyndte folk også at lade være med at følge reglerne.
Da Moses fik de 10 bud, indgød Gud også frygt i sit folks hjerter. “Men Moses sagde til folket: »I skal ikke være bange! Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder.« ” (2.Mos 20:20) Gud ønsker altså, at vi skal frygte Ham, så vi ikke behøver frygte andet. Gudsfrygten skal gøre, at vi holder os fra at synde og lægger længslen efter at hellige os i vore hjerter. Når vi erkender, at vi er syndere og omvender os til Jesus, så må denne gudsfrygt være det, som får os til at vende det gamle liv ryggen. Når vi har vandret i dette nye liv et stykke tid, kan denne gudsfrygt ligesom smittefrygten godt komme på afstand. Det kan betyde, at vi vender tilbage til det gamle liv. Et liv, hvor Jesus ikke er det centrale hver dag, og vi derfor ikke vandre i Hans helliggørelse.
Det har en konsekvens, som det ses i de første vers. Du kan komme til at være blandt dem, som ikke vil få adgang til det nye Jerusalem og ikke får mulighed for at se Gud.
I modsætning til coronareglerne er det ikke afstand der hjælper, men vedvarende at søge nær til din hyrde med gudsfrygt i hjertet. Så vil du en dag kunne se din skaber i det nye Jerusalem.
“Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen.”
(Johannes Åbenbaring 22:14)