Sandhed eller løgn

Er man i stand til at kende forskel? Selvom nogle tager Jesu navn i deres mund, er det ikke det samme som, at de har sandheden i sig. Mange kristne i dag har dog en tildens til at hylde enhver, som blot taler Jesu navn, og så er de helt blinde for, hvilke frugter disse personer ellers bærer i deres liv. Jesus siger selv, at hvis en mand ikke bærer Guds hellighed i sig, så kender han ikke sandheden. Er det ikke det, der ligger i disse ord?

“v21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!” (Matthæusevangeliet kap 7)

Hvis du kun på overfladen har vendt om og fulgt Herren, men på andre tider stadig handler ondt og dermed syndigt, så kender du ikke Jesus Kristus, Sandheden, Vejen og Livet. Det er i stedet løgnen og Løgneren, som leder dit hjerte.

At kende sandheden er altså ikke at have stor kundskab i Biblen, for hvad er kundskab værd, hvis man ikke har visdom fra Gud. Guds visdom giver Herren kun til dem, som Han finder værdige. Denne værdighed får du ikke gennem mange gode vaner med bibellæsning og kirkegang måske flere gange om ugen. Nej den får du, når du på Jesus ord omvender dig og holder fast i omvendelsen. Mange mennesker blev helbredt af Jesus, hørte Hans ord og så Hans mægtige gerninger, men hovedparten omvendte sig ikke:

“v20 Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: v21 »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. v22 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. v23 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. v24 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«
v25 På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; v26 ja, fader, for således var det din vilje. v27 Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.”
(Mattæusevangeliet kap 11)

Jesus er voldsom i sin tale her. Sodoma blev tilintetgjort af Gud i Abrahams tid pga. deres ekstreme synd. Det var en by, hvis indbyggere misbrugte og forgreb sig på alle fremmede, som besøgte byen. Alligevel siger Jesus, at denne by ville have været mere villig til at følge Ham end f.eks. Kapernaum, hvor Jesus havde været bosat, som voksen.

Kristne i dag pryder sig nærmest med, at de er syndere og fortsat synder. Det er nærmest som om, at det at fortsætte i synden, er det som holder dem i nåden.
Det er som om, de har fortalt sig selv, at de ikke i sig selv kan lægge synden fra sig, og derfor forventer de en overnaturlig indgriben, før de kan lægge enhver ond handling fra sig. I deres hjerter frygter de ingen konsekvens af fortsat at gøre det onde og indstiller derfor ikke hele deres væsen på at vende sig bort fra enhver synd i deres liv. De søger ikke åndens belæring i hellighed, men fortæller blot sig selv, at det er bare, sådan jeg er og tak Gud for Hans nåde med mig.

Hvis du handler godt og tror, at de gode handlinger frelser dig fra al den ondskab, du ellers har gjort, så bedrager du dit onde hjerte, for det er kun Gud, som kan frelse dig. Hvis du til gengæld tror på, at Hans nåde er dig nok, men du fortsætter i din ondskab, så bedrager du også dig selv, for en sand tro på Jesus bære frugterne af omvendelse. En sand efterfølger af Jesus gør altid det, som er godt og efter Guds vilje, men tror og håber samtidig på, at Gud i Hans nåde vil holde dit hjerte godt, så du vedvarende må kende Guds vilje og blive i Guds godhed.

Hvis du ikke bliver i Guds godhed, så mister du også kendskabet til Guds sandhed. Det er jo Gud som kan åbne vore øjne, men også, lukke vore øjne, ved som skriften siger at lægge et lag fedt omkring vort hjerte.

“v10 Disciplene kom hen til ham og spurgte: »Hvorfor taler du til dem i lignelser?« v11 Han svarede dem: »Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. v12 For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. v13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. v14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:
I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.

v16 Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. v17 For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre.” (Matthæusevangeliet kap 13)

Dette gjaldt for de fleste af det oprindelige jødiske folk på Jesu tid og det gælder i dag for de fleste “kristne”, som Gud ved vil fortsætte i deres ondskab på trods af, at de siger, at de tror og følger Jesus.

Så tro ikke, at du kommer til at kunne skelne mellem løgn og sandhed ved at være ekstrem kyndig i skriften.
Nej vend om fra din ondskab og frygt altid Herren, for Hans nåde er ikke noget, du kan tilrane dig ved at tale løfter ind over dig selv. Nej Guds nåde og fred giver Han dem, som Han finder værdige. Ydmyg dig. Ligesom et lille barn er fuldstændig afhængig af sine forældre, må du stille dig fuldstændig afhængig af Gud og tro på, at du ikke ved mere, end Herren giver dig lov til at vide.

v1 På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« v2 Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem v3 og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. v4 Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; v5 og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. (Mattæusevangeliet kap 18)

1 tanke om “Sandhed eller løgn

 1. Hvis man ser på kirkens historie, så er det bemærkelsesværdigt, hvor tit “kristne” har valgt at stille sig bag onde magthavere eller organisationer.
  I nyere tid kan man se på en stor person blandt evangeliske protestanter i Amerika først i 1900-tallet, Billy Sunday. Mange avisartikler viser hans positive syn på Ku Klux Klan, og at denne organisation mange gange har givet ham store pengebeløb, som han har taget imod.
  Senere evangelist Billy Graham havde stærke bånd til pengerige forretningsmænd og til indflydelsesrige politikere. Det budskab, som han prædikede blev påvirket af disse bånd.
  Hovedparten af de tyske “kristne”, både protestanter og katolikker stod i perioden, hvor Hitler i 30erne kom til magten, bag Hitler, på trods af hans klare retorik med had af jøder.
  I dag ses det, at personer som den tidligere amerikanske præsident Donald Trump og den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro har massiv støtte blandt kristne på trods af, at disse to både har nemt til løgn, er usædvanlig narcissistiske og selvcentrerede og direkte viser, at de vil gøre alt for at hive magten til sig selv.
  De magthavere, som disse “kristne” tiltrækkes af viser ikke Jesu karakter, men i stedet Satans karakter.
  Det er bemærkelsesværdigt.

Kommentarerne er lukket.