Er der store og små synder?

Er der forskel på synder? Det er der helt sikkert, men i forhold til at være Herrens efterfølgere vil selv den mindste synd fordærve hele mennesket.
Det ses tydeligt i Jesu ord i Matthæus 5:19:
“Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.”

Mange siger, at Kristendommen har tilgivelse og Guds kærlighed som den afgørende forskel til andre religioner. Her tager mange afstand fra Islam, men man kan lige såvel bemærke Buddhisme og Jødedom, der ligesom Islam er satans løgn, som skal ses i kontrast til det, som ikke er en religion, nemlig Sandheden igennem Jesus Kristus. Alle religioner inklusiv de mange religionsorienterede udgaver af Jesu vej, som f.eks. Katolicisme, er alle forklaret, når man forstår verden udfra det verdensbillede, som Jesus kan åbenbare for os, når vi med Hans Ånds visdom lader os lede igennem Biblen. Her er det bare blevet meget klart for mig, at uden Hans Ånds ledelse, kan man læse Biblen 1000 gange og aldrig fange Sandheden.
Alle religioner er optaget af at skabe efterfølgende fællesskaber. Hvem er det så, at disse religionsorienterede fællesskaber skal følge? Det er de andre i fællesskabet. Det bliver altså mennesker, som følger andre mennesker.
Det, Jesus kalder os til er, at følge buddene fra Hans far i Himlen. Derved skal de, som er Jesu efterfølgere, være mennesker, som bliver ledt udelukkende af Gud og ikke af andre mennesker.
Læs hvad der står om de 144000, som jeg ser, er Jesu brud:
“De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet, v5 og der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl.” (Johannes Åbenbaring 14:4-5)
Læg mærke til, at de er uden fejl og uden løgn i deres mund. Hvordan, kan de være det? Det kan de kun, hvis de har fuldført løbet og blevet i Jesus fra den dag af, hvor de begyndte deres vandring med Ham og har ladet Ham forme deres hjerte til at være ligesom Hans hjerte. Men hvad så med alle de andre i verden, som er ledt af religion eller er ateister. Er de dømt direkte til ildsøens flammer?
Det er det, som mange kirker står på i dag, selvom de ikke vil sige det for ikke at skræmme deres menighed.
Sagen er dog, at ligesom Gud har kaldet og udvalgt nogle til at være lydige, er nogle også bestemt til at være ulydige for ellers ville Apostlen Peter ikke skrive det her:

“Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten,
udvalgt og kostbar.
Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.
v7 For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,
er den sten, bygmestrene vragede,
blevet hovedhjørnesten v8 og
en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og
DERTIL VAR DE OGSÅ BESTEMT.” (1. Petersbrev 2:6-8)

Alle, både de, som er blandt de hellige, og de, som er blandt de ulydige, som ikke igennem Jesus lægger synden bag sig i dette liv, skal dømmes efter deres gerninger. Derfor er der også 2 domme, som man kan læse om i Johannes Åbenbaring Kap 20. Den dom, som kommer, når Jesus kommer igen og så verdensdommen, som først kommer efter 1000-årsriget.

Om dommen for de, som vil være blandt de hellige står:
“Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.” (Johannes Åbenbaring 20:4)

Om de, som har været bestemt til at være de ulydige og dermed kommer under verdensdommen kan man læse fra Matthæus 25:31. Nogle vil sige, at denne dom, er den dom, som kommer før de 1000 år, men sådan ser jeg det ikke, da der står, at det er alle folkeslagene, som samles foran Gud, ligesom i Johannes Åbenbaring 20:11-15.
Desuden er det værd at lægge mærke til, at de, som her bliver dømt, ikke forstår, hvorfor de bliver dømt inde eller ude. Denne dom er udelukkende baseret på, hvordan du har behandlet din næste. I denne dom er din omvendelse til Jesus og fuldførelsen af løbet ikke nævnt.

Hvorfor mener jeg, at det er væsentligt at komme ind på i forhold til synd?
Jo det gør jeg, fordi jeg ser, at de, som vil fuldføre løbet, gå på Jesu vej og være blandt de hellige, er kaldet til at leve hellige liv, hvor de ved at blive i Jesus holder Guds bud og stopper med at synde. De, som har dette kald og denne udvælgelse må dog forstå, at de ikke er kaldet til at gøre verden syndfri, men til at leve uden synd i en verden og i et fysisk legeme fordærvet af synd.
Vi er sat her ikke for, at det skal være nemt, men fordi vores tro skal prøves ligesom guld, der forædles gennem ild.

Vores modstander er ikke de mennesker, som begår synd, men de åndsmagter, der bedrager menneskerne, så de vælger at synde. Netop derfor skal vi ikke dømme nogle mennesker, for så dømmer vi blot os selv (Matt. 7:1-3). Vi skal i stedet elske alle mennesker og dermed være lys og salt i en mørk og falden verden.