Nogle vil sige at tiden er nær

Bibelverset Lukasevangeliet 21:8 ligger stærkt på mit hjerte. Jesus bliver spurgt om, hvad tegnene på, at tiden, hvor templet bliver ødelagt, er, og han starter med at svare sine disciple med disse advarende ord.
“Han svarede: »Se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og: Tiden er nær! Følg dem ikke!” (Lukasevangeliet kap 21 vers 8)
For mig er det blevet nogle nærliggende ord at læse i en tid, hvor mange ting i verden peger på, at tilstanden her på jorden ikke er langtidsholdbar. Klimakrisen kan man ikke se reelle politiske løsninger på. Kæmpe græshoppeplager i Afrika. Kæmpe flygtningestrømme mod de rige lande, som ikke ønsker at tage imod disse mennesker. Endelig er vi også blevet ramt af en verdensomspændende  virus. Mange af disse ting har vi dog set før, så hvorfor skulle disse være endetidstegn?
Her er Jesu advarsel væsentlig at læse og prøve at forstå.
I min gransken lagde jeg mærke til, at i King James bibelen er følgende oversættelse:
“And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.”

Jeg er Kristus betyder sådan set “Jeg er den salvede”.  Før Jesus var der mange, som havde den titel at være salvet. Det var profeter, præster og konger som Elias, Aron og David. Vil disse, som siger “Jeg er Kristus” være profeter, præster og konger. Det tror jeg, for dem har der været mange af siden Jesu død på korset.
Hvorfor skal vi så ikke følge dem, når de siger “Tiden er nær”. Profeten Ezekiel taler disse ord i Ezekiel 12:23, da han advarer Jerusalem om deres kommede eksil i Babylon, og her var det et kald til omvendelse. Jerusalem burde have lyttet, men vendte ikke om. Alligevel ønsker Jesus ikke, at vi skal følge disse mennesker, der siger “Tiden er nær”. På et tidspunkt vil der jo også være nogle af dem, som har ret i deres forudsigelse.
Efter bøn og gransken er jeg kommet frem til, at det kan være, at det handler om, at Jesus ønsker, at vi hver især i vor egen salvede ånd skal høre efter, for “Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd” (Johannes Åbenbaring 19:10).
Det med at høre efter hvad Gud vil sige, har jo også været et problem fra starten af. Da Israel fik de 10 bud, blev de skræmte, da de hørte Gud tale. De sagde derefter til Moses.
” »Du skal tale til os, så lytter vi; men Gud må ikke tale til os, for så dør vi.«  Men Moses sagde til folket: »I skal ikke være bange! Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder.«” (2. Mosebog 20:19-20)
Efterfølgende fik Israel en masse ekstra bud kun igennem Moses og i blandt dem var også onde bud, hvilket bliver forklaret i Ezekiels bog 20:25-26. Det havde altså en konsekvens, at Israel ikke selv ville høre direkte fra Gud.
I dag har alle, som vil gå på Jesu vej adgang til Hans profetiske ånd, så det jeg tror, Han siger, er “Brug den”. Han ønsker, at vi skal være klar, når han kommer igen, for ellers ville Han ikke tale så meget om det. Sagen er nok bare, at vi hver især må lytte efter og se på tegnene og med gudsfrygt i hjertet og bøn på læberne sørge for at være klar til hver en tid.