Gælder de 10 bud for kristne i dag?

Jesus siger i missionsbefalingen, at vi skal holde alt det, han har befalet os, så han gør os det her klart, at det at holde Hans bud er væsentligt.

“v19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, v20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matthæusevangeliet 28)

I forhold til de 10 bud, så er det klart min forståelse, at de gælder for os og ikke kun for det gamle jødiske folk. Man kunne jo spørge dem, som siger noget andet, hvilket af buddene, der så ikke gælder.
Dog er der også nogle paradokser i forhold til buddene, som man heller ikke må være bange for at kigge på og lade ånden opklare. Et paradoks er, at Herren på Sinaibjerget giver Israel buddet om ikke at slå ihjel, men senere efter deres vandring i ørkenen, beder den del af folket, som kunne rejse ind i det forjættede land om at udslette og dræbe f.eks. folkene i Jeriko. Gud giver altså et nyt bud, som helt klart virker i modstrid med det første.
Hvis man ser på Jesus, så slog han dog ikke ihjel, da Han viste os vejen. Dog er der et andet bud, som han stillede sig anderledes overfor og mange af fraisæerne sagde, at han brød. Det var sabbatsbuddet.
Man kan heller ikke sige, at man holder Guds bud, hvis man bare holder de 10 bud, for buddet omkring homoseksualitet er slet ikke blandt de 10 bud, men ikke desto mindre ikke ret i forhold til Guds skaberorden. At holde Guds bud bliver altså en umulighed, hvis man bare prøver at holde dem ved blot at læse i skriften. Nej buddene vi skal holde, er ikke blot dem, som er skrevet på sten eller papir, men dem som ved Helligånden bliver skrevet i kød og blod.
Nogle kirker i dag underviser dog et budskab, som ikke fører til helligelse og Gudsfrygt, men til en frihed fra loven, som fører mange ud i lovløshed. Man kan jo ikke prædike ægteskabets ukrænkelighed, hvis præsten selv er blevet skilt og gift igen. Man kan heller ikke tale om børns lydighed, hvis alle i kirkerne er bange for at komme i bås med den sorte skole og hovedparten af forældrene læner sig mere til pædagoger og psykologer for at lære, hvordan de skal opdrage end til Biblens ord.

Jøderne på Jesu tid troede, at de kunne læse sig til Guds retfærdighed og opnå retfærdighed ved at overholde alt det læste. Det tror jødedommens jøder faktisk også i dag. Det viste Jesus dem, at de ikke kunne, for hvis man har et ondt hjerte, der kun søger retfærdighed for ens egen vinding, men ikke for at herligøre Gud, så vil man på trods af ens slid og slæb blot ende med at handle ondt.

Svaret på paradokserne omkring de 10 bud kan muligvis findes i Jeremias kap 31, der handler om den nye pagt, der er for dem, som har taget imod Jesus. Læg mærke til at pagten er for Israels og Judas hus og læg mærke til, at man kender Herren, fordi Hans lov er skrevet i vort indre.

“Der skal komme dage, siger Herren, da jeg tilsår Israel og Juda med mennesker og dyr. v28 Ligesom jeg vågede over, at de blev rykket op med rode og revet ned, jævnet med jorden og ødelagt og led ondt, således vil jeg våge over, at de bliver bygget op og plantet, siger Herren. v29 I de dage skal man ikke mere sige:
Fædrene spiste sure druer,
og sønnerne får stumpe tænder.

v30 Nej, enhver skal dø for sin egen synd; ethvert menneske, der spiser sure druer, får selv stumpe tænder.
v31 Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, v32 en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. v33 Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. v34 Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!« For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.”
(Jeremias kap 31)

Gud har skabt orden i hele verden ved at lave love for, hvordan stjerner og planeter bevæger sig. Hvis man slipper et æble falder det nedad. Hvis du går ud af en båd på åbent vand, så vil du også synke. Gud kan dog også som skaberen ophæve love for en tid for Hans herligheds skyld. Netop derfor kunne Jesus gå på vandet, og måske netop også derfor skulle Israelitterne dræbe folkene i Jeriko.