Guds fred

En god ven og bror i Herren mindede mig om at skrive om glæden og nåden fra vor Herre og Frelser.
Gud bruge nogle gange andre til at minde os om noget. Ja på et tidspunkt brugte Han et æsel til at tale til en mand, der hed Bileam (4. Mosebog kap 22).

Det, Herren har lagt på mit hjerte, er tit ikke behagelige ord. Jeg kan i stedet opleve at have det ligesom profeten Jeremias. Jeremias talte hårde ord om omvendelse til sit folk, men de var hårdhjertede og ville ikke lytte. På nogle tidspunkter måtte han næsten se frem til, at trængslerne måtte ramme folket, så de kunne vågne op fra deres vildfarelse.
Dog er det, som man vinder, når man følger Herren så fantastisk og glædeligt, at jeg også må fortælle, hvordan jeg oplever det.
Jeg vil dog ikke stikke blår i øjnene på folk, som læser disse ord. Langt de fleste af de, som kalder sig kristne og kommer i kristne kirker i dag, kender ikke Herren. De kan være præster, teologer og missionærer, den største til den mindste. Selvom du har gjort alt det, kirken har fortalt dig, at du skulle, og selv, hvis du har oplevet at have gjort mægtige gerninger i Herrens navn, så er det ikke sikkert, at du kender Ham.

At kende Herren er et spørgsmål om dit hjertes indstilling, og kun Gud kan forandre dit hjerte, hvis du er ydmyg og villig.
Når man erkender og ser synden, som man skal vende sig fra, så kan man lære Guds nåde at kende. Guds nåde til at forandre én fra at være et menneske, som er fyldt med verdens længsler til at være et Guds barn, som er fyldt med længsler efter at være ligesom Gud.
Det er den forandring i dig, som må fylde dig med en gudsfrygtig vished om, at du har mødt Gud nåde. Guds nåde er nemlig til omvendelse. (Ezekiels bog kap 18 vers  21-23)
Du vil opleve, at du vil være fyldt med sagtmodighed, fordi du begynder i tro at stole på, at Gud baner den vej, du skal følge, i stedet for, at du selv skal kæmpe for at bane den.

“v28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. v29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. v30 For mit åg er godt, og min byrde er let.” (Matthæusevangeliet kap 11)

Når du møder en lukket dør, kæmper du ikke for at åbne den, men beder Herren åbne den eller vise dig en anden dør. Derfor oplever jeg ikke mere at blive stresset eller frustreret, for stresset og frustreret bliver man kun, når man ikke vil acceptere den vej, Gud lægger til rette for én.

Guds nåde er dog ikke til et liv uden lidelse. Du vil i stedet opleve, at lidelsen, som du skal vandre igennem, vil tage til.(Romerbrevet kap 8 vers 35-36) Dog vil Guds fred og Hans sagtmodighed fylde dig, så når du går igennem denne lidelse, vil du være fyldt med Hans glæde, da du ved, at du lider for Hans herligheds skyld. Det gjorde Jesus også på korset.
At du lider, er dog ikke beviset på, at du er et Guds barn, for man kan også lide, fordi man er fyldt med selvmedlidenhed, eller fordi man vandre i synd. Tilsvarende er stor fremgang og succes i dit liv eller i en kirke heller ikke et bevis på, at det er Gud, der velsigner dig eller kirken, for Gud lader solen skinne og regnen falde over både retfærdige og uretfærdige. (Matthæusevangeliet kap 5 vers 44-45)
Du bør i stedet se på, om de bud, som Jesus talte ud i Hans tid på jorden, lever i dig i dine handlinger. Start med Bjergprædikenen (Matthæusevangeliet kap 5-7). Læs også følgende vers med gudsfrygt:

“v19Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, v20 afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, v21 nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.” (Galaterbrevet kap 5) 

Så hvis du ikke handler på en måde, som er Gud til behag, så lever du ikke i Guds nåde. Når du til gengæld oplever, at Guds bud lever i dig, så må det fylde dig med fred og glæde, for du kan stå lydefri foran Gud som et barn af Gud.
Tak Gud for denne forandringens gave, der giver fred med Gud og, som vi kun kan takke Jesus for, og ikke er pga. egne lovgerninger eller religiøse ritualer.

Når du lever i denne forandring, er du et vidnesbyrd om den gode verden, som Guds løfter peger hen imod. En verden, hvor ethvert mennesker er drevet af at hjælpe sin næste, så ingen lider nød, for hvis vi lever sådan, vil Herren sørge for, at der er nok til alle. Det er det Guds rige, som skal komme, når vor Frelser vender tilbage. Vi, der følger Jesus, lever allerede i det, og har fred med Gud. Satan er dog endnu ikke sat i fængsel, så ham har vi ufred med. (Johannes Åbenbaring kap 20 vers 1-3)
Hvis vi holder ud, skal vi dog være de konger, der står under “Kongernes konge”. Vi vil være de konger, som skal føre resten af verden til frelse, når vor Frelser vender tilbage.
Så hold fast i Guds forandrende nåde og lev i Guds fred på trods af verdens ufred.