Kirkerne efter Guds behag

To af de 7 kirker i Johannes Åbenbaring kap 2 og 3 er alt igennem Gud til behag. Det er kirkerne Smyrna og Filadelfia. Begge menigheder er pressede. Smyrna lider i fattigdom og trængsler, mens Filadelfia kun har svage kræfter. Desuden lider Smyrna under spot fra en forsamling, der kaldes Satans synagoge. Ligeledes får Filadelfia modstand fra Satans synagoge, men Gud lader nogle af dem fra denne forsamling se, at de er på den forkerte vej og omvende sig.
Hvem er så denne forsamling som kaldes Satans synagoge?
Der står, at det er:
“dem, der påstår at være jøder og ikke er det” (Johannes Åbenbaring 2:9)
Sagt på en anden måde, påstår de altså at have slægtskab med Jesus, men er ikke Hans sande slægtninge.
Hvem er så Jesus sande slægtninge?

“v46 Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. v47 Og der var en, der sagde til ham: »Se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig.« v48 Men han svarede ham, der sagde det til ham: »Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?« v49 Og han pegede på sine disciple og sagde: »Se, her er min mor og mine brødre. v50 For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.«”
(Mathæus 12)

Jesus er meget kontant i sit svar og siger faktisk, at Hans egen biologiske mor og brødre vil han kun acceptere som Hans sande slægtninge, hvis de gør Hans himmelske fars vilje.

Så kirkerne, som er Gud til behag er altså de, som gør Jesus himmelske faders bud, hvilket svarer godt overens med de centralt placerede ord i missionbefalingen.

“og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer” (Mathæus 28:20)